Gilad Atzmon & The Orient House Ensemble ‘Spirit of Trane’ | Progress Theatre | 18 January 2019